شیر پروانه ای ویفری

شیر پروانه ای ویفری از انواع شیرآلات قطع و وصل می باشد . که بصورت دستی و گیربکسی قابل دسترس می باشد.