شیر پروانه ای چدنی بدون فلنج

شیر پروانه ای چدنی بدون فلنج از انواع شیرآلات قطع و وصل می باشد . که بصورت دستی و گیربکسی قابل دسترس می باشد.