فلنج ها

فلنج ها در انواع متریال ها و انواع سایزها در دسترس می باشد.