فلنج چیست

فلنج ها در متریال ها و انواع مختلف در دسترس می باشد.