نمایش دادن همه 3 نتیجه

عملگر ها

عملگرها، مکانیزمی برای باز و بسته شدن شیرآلات صنعتی می باشند.

عملگرها با استفاده از فشار گاز، فشار هیدرولیک یا جریان برق، می توانند شیرآلات بزرگ را با سرعت بیشتر باز و بسته نموده و یا از راه دور تنظیم نمایند.

 انواع

دستی

یک محرک دستی برای حرکت ساقه شیر از اهرم یا چرخ دنده استفاده  می شود.

برخی شیرها در محیط های سمی یا گرم قرار بگیرند که نیاز به ریموت از راه دور  و تنظیم شیر توسط کاربر امکان پذیر نباشد. در این مواقع نیاز به استفاده از محرک هایی می باشد که این امکان را برای کاربر فراهم نماید و توان باز و بسته کردن شیرآلات بزرگ را داشته باشد.

پنوماتیک

محرک های پنوماتیک معمولاً برای کنترل فرآیندهایی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به عکس العمل سریع و دقیق برای باز بسته شدن شیر  می باشد و نیروی محرکه زیادی نیاز نباشد.

هیدرولیک

همانند عملگرهای پنوماتیک، از آن ها نیز برای هر دو مدل شیرهای خطی یا ربع چرخشی استفاده می شود. محرک های هیدرولیک پرقدرت  می باشد و برای کاربردهای پر فشار مناسب می باشند.

برقی

محرک های الکتریکی بالاترین دقت را در کنترل شیرآلات، نسبت به سایر عملگرها  و از نظر سر و صدا، ساکت تر از محرک های پنوماتیک و هیدرولیک می باشند.