آب بندهای صنعتی

ازآب بندهای صنعتی به منظور جلوگیری از نفوذ آب و سایر سیالات مایع به درون سازه بتنی و بتن  استفاده میکنند. مانع از نفوذ آب به درون بتن می‌شود، در نتیجه مقاومت و استحکام سازه بتنی را افزایش می‌یابد.

انواع قطعات

1.ثابت
آب بندهای ثابت شامل انواع مختلفی هستند و بسته به مقدار اختلاف فشار و نوع سیال آب بند شونده و جنس قطعات و درجه حرارت سیال، از نوع مناسب آن ها استفاده می شود، که در ادامه نام برده شده اند.

  • فلزی Metallic Gaskets
  • غیرفلزی Nonmetallic Gasket
  • آب بندهای خمیری Sealants
  • آب بندهای نواری Tape

2.متحرک
این آب بندها برای آب بندی بین قطعاتی از دستگاه که نسبت به هم حرکت دورانی یا حرکت رفت و برگشتی دارند (نظیر پمپ های گریز از مرکز و رفت و برگشتی, کمپرسورهای گریز از مرکز و رفت وبرگشتی، توربین های بخار، گیربکس ها و  … ) برای ممانعت از خارج شدن سیال داخل ماشین، مورد استفاده قرار می گیرند. که طبق دسته بندی  زیر طبقه بندی می شود.

  • آب بندهای تماسی Contact Seals
  • آب بندهای فاصله ای Clearance Seals
  • پکینگ ها Packing
  • مکانیکال سیل ها Mechanical Seals

هیچ محصولی یافت نشد.