نبشی

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ، این محصول از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود، نبشی آهنی برای اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و همچنین اتصالات ستون ها به صفحات در فونداسیون ها و غیره به کار می رود ، همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های آهنی خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

انواع نبشی

فابریک

نبشی که در تولید آن فرایند نورد گرم به کار رود نبشی فابریک نام می گیرد. این محصول با شکل دهی اسلب های گداخته تولید می گردد که دارای خواص مکانیکی متفاوتی نسبت به نبشی پرسی خواهد بود.

پرسی

هنگامی که برای تولید نبشی از ورق آهن استفاده گردد به آن نبشی پرسی گفته می شود. تولید آن همانند نحوه تولید ناودانی پرسی با عبورِ ورق نواربری شده از یک خط تولید، شکل دهی سرد انجام می گردد. در نبشی پرسی، زاویه داخلی تا حد امکان 90 درجه در نظر گرفته می شود.

کاربرد نبشی

استفاده در چارچوب های ساده در و پنجره
استفاده از نبشی لقمه برای اتصالات تیرآهن به بیم ها در ساختمان
ساخت ستونها و خرپا های به کار رفته در اسکلت فلزی

هیچ محصولی یافت نشد.