شیر آلات هیدرولیک

شیرآلات هیدرولیک به عنوان یکی از مهمترین اجزای یک سیستم هیدرولیک در کلیه یونیت‌های هیدرولیک، پاورپک‌های هیدرولیک و مدارات هیدرولیکی کاربرد دارد. این واحد کنترلی هیدرولیک به مجموعه شیرهای کنترل جهت سیال هیدرولیک، کنترل فشار سیستم هیدرولیک و کنترل دبی (جریان) سیستم هیدرولیک گفته می‌شود.

انواع از نظر تحرک

  • دستی
  • سلونوییدی
  • مکانیکی یا بادامکی
  • هوایی

شیر های کنترل جهت

این شیرها به منظور مدیریت بر جهت عبور سیال مورد استفاده قرار می گیرند و تعیین کننده مسیر عبور جریان سیال در مدار هستند.

شیر های کنترل فشار

این گروه از شیر هیدرولیک، سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت میکند؛ تغییرات ناگهانی به وجود آمده در اثر عوامل متعددی مانند کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن، به دلیل باز و بسته شدن شیر به وجود می آید.

کنترل جریان

از شیرهای کنترل جریان جهت تنظیم سرعت سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی به وسیله ی تغییر میزان دبی ورودی یا خروجی آنها استفاده می شود. ابزار اصلی برای این کنترل تغییر سطح عبور جریان در گلوگاه است .

هیچ محصولی یافت نشد.