شات آف ولو

شات آف ولو  کار اصلی این وسیله ایمنی و اطمینان است یعنی مثلا در زمانی که فشار ناگهانی بالا و پایین شود قطع کننده روند در حال انجام هستند.

طرز کار

شيرهاي اطمينان به محض افزايش فشار تا حد 10% فشار کاري بخش پايين دست رگلاتور عمل کرده و از طريق ونت کردن گاز ، از افزايش فشار ايستگاه جلوگيري مي نمايد و در صورت کاهش فشار و رسيدن به حد مجاز ، مجددا مسير ونت گاز قطع و کار ايستگاه به حالت عادي بر مي گردد.

در صورت عدم توانايي شير اطمينان در کنترل فشار و ادامه روند افزايشي فشار به محض رسيدن فشار خط پايين دست رگلاتور به مرز 20% بالاتر از فشار کاري ، بايد هر چه سريعتر مسير گاز قطع و ادامه روند افزايشي فشار متوقف گردد اينکار توسط شير ايمني قطع کننده انجام مي گردد.

هیچ محصولی یافت نشد.