لوازم جانبی آتش نشانی

لوازم جانبی آتش نشانی متعددی در سیستم های اطفاء حریق دستی و اتوماتیک به خصوص اطفاء حریق آبی و اطفاء حریق از طریق فوم جهت اطفاء حریق وجود دارد. عملکرد صحیح و هماهنگ این اجزا منجر به آسیب کمتر به افراد و محل مورد نظر و در نهایت موفقیت در خاموش کردن حریق می شود. در این عملیات از یک سری تجهیزات جانبی آتش نشانی شامل کوپلینگ آتش نشانی، شیر فلکه آتش نشانی، شیر هیدرانت، نازل و غیره استفاده می شود.

نازل

نازل ها نقطه انتهایی و آخرین قسمت سیستم اطفاء حریق بوده که مواد اطفا کننده حریق با آن در ارتباط است و از آنجا خارج می شود.

دارای انواع متفاوتی به شرح زیر می باشند:

ساده آتش نشانی

نازل با پاشش یکنواخت موجب پاشش آب با فشار مناسب و یکنواخت به ناحیه حریق می شود.
شیر دار

در وسط نازل یک دسته مشکی قرار می دهند که این دسته می تواند جریان آب را در سه حالت اسپری، پر فشار و یا قطع ایجاد کند.
سلار

به دلیل تعداد خروجی های زیاد، نازل دارای حجم پاشش زیادی است که در محیط های خاص که دسترسی به محل کم است و آتش سوزی وسیع بوده استفاده می شود.

فوم ساز

فوم ساز یکی از مهمترین اتصالات آتش نشانی سیستم اطفای حریق فوم است. به طور کل  دردو مدل زیر در بازار موجود می باشد:
در اطفای حریق دستی: در کنار توربکس استفاده می شود و قابل استفاده بر روی ماشین های آتش نشانی است.
در سیستم اطفا حریق: قابل استفاده در مسیر دیلاج ولو
به طور کلی فوم ساز با دریافت هوا فوم غلیظ را به فوم رقیق تبدیل و آن را آماده خروج می کند.

هیچ محصولی یافت نشد.