پروفیل استیل

پروفیل یکی از انواع آهن آلات است. پروفیل مقطعی است که در یک طول تعیین شده به یک شکل بوده، دارای شکل های ثابت است. همچنین پروفیل در اندازه های استاندارد ساخته می شود. یکی از مهمترین کاربرد های پروفیل ها اتصال دو قطعه به یکدیگر است.

کاربرد

یشترین کاربردهای قوطی استیل جهت استفاده در مصارف تزیینی و یا صنعتی است. همچنین گاهی این قوطی ها از فولاد ساخته می شوند که در آن صورت جهت استفاده در نرده و حفاظ های ساختمانی برای محافظت شدن محیط از این قوطی های استیل استفاده می شود. این قوطی ها بیشتر به عنوان حفاظ استیل در بازار شناخته و مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.