کابل ابزار دقیق

کابل های ابزاردقیق دسته ای از كابل ها هستند كه در سیستم های كنترلی و پردازش داده كاربرد دارند.  قابلیت استقامت در برابر نویز پذیری و تداخلات و تاثیر پذیری از کابل های هم جوار را دارا می باشد.

ساختار کابل ابزار دقیق

در ساختار کابل های ابزار دقیق از سیم های مسی به صورت تکی، افشان و زوج به هم تابیده به عنوان هادی و از PVC و یا PE به عنوان روکش استفاده می گردد. برای جلوگیری از ورود نویز از یک لایه بافت یا فویل آلومینیوم یا نوار مسی در ساختار کابل استفاده می شود و همچنین از آرمور در جهت حفاظت مکانیکی کابل استفاده می گردد. با وجود لایه های حفاظتی کابل امکان نصب در فضای باز و یا به صورت دفن در زمین فراهم می باشد. کابل ابزار دقیق متناسب با نحوه و محل استفاده دارای ساختمانی متفاوت است.

انواع

کابل شیلد دار با شیلد زوجی و کلی یکی از شناخته شده ترین کابل های ابزار دقیق به شمار می رود.
شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محفوظ نگه دارد. برای سیستم های دیجیتال شیلد زوجی کابل موجب تضعیف شنوایی بین زوج رشته ها می گردد، هم چنین برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد

در کارخانه ها، پالایشگاه، نیروگاه، پست برق، پتروشیمی، تصفیه آب، معدن و به طور کلی در هر جایی که اتوماسیون فرآیند اجرا می شود، برای انتقال سیگنال ها در بخش کنترلی و اندازه گیری فرآیندها، نظیر اتاق های کنترل واحد های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.