فنس

نوعی حفاظ از جنس مفتول بافته شده که بخاطر ویژگی متعدد و کار آمدی بسیار، برای حصارکشی مصرف دارد را فنس می گویند.

 

توری فنس
اگر نیاز به بستن اطراف یک قطعه زمین و جداسازی محل خود از بقیه زمین ها را دارید، حصاری کشی دور باغ ممکن است پاسخ گوی نیاز شما باشد. حصار کشی با فنس یک راه ارزان برای محاصره هر منطقه برای ایمنی و امنیت است. این توری اجازه می دهد مردم از طریق حصار دیدن کنند در عین حال مانعیست برای ورود افراد غیر مجاز.

انواع

1. توری حصاری با مفتول سیاه

2. فنس حصار گالوانیزه

3. توری فنس گالوانیزه pvc

مهمترین کاربرد فنس

مهمترین کاربرد این نوع حفاظ، حصار کشی زمین ها و باغات کشاورزی است.

هیچ محصولی یافت نشد.