نمایش یک نتیجه

شیرآلات بخار در سیستم های بخار آب و سیستم های حرارتی و روغن داغ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیرآلات بخار شامل موارد ذیل می باشد:

  • شیر سوزنی Globe Valve
  • شیر کشویی Gate Valve
  • شیر یکطرفه Check Valve
  • شیر صافی Strainer Valve