آبکاری

آبکاری فرایندی است برای قرار دادن لایه ای از فلزات و یا غیر فلزات بر روی فلزات یا غیر فلزات دیگر به منظور جلوگیری از فرایند اکسیداسیون، سایش، افزایش مقاومت سطحی و… است.

اهمیت استفاده از آبکاری

پس از مهم ترین دلایل استفاده از آبکاری هزینه مناسب استفاده از آن میباشد ولی از جهت دیگر تولید آلیاژ به این گونه نمی باشد که وقتی فلزات با هم محلول شوند فلز آلیاژ دارای جز به جز خواص فلزات استفاده شده باشد. به عنوان مثال در ترکیب دو فلز مس و قلع با همدیگر که تشکیل مفرغ را میدهند. آلیاژ مفرغ بدست آمده سخت تر از دو فلز سازنده میباشد پس از این رو آلیاژ محدودیت هایی برای ما ایجاد میکند که در نهایت ما را به سمت آبکاری برای بهره بردن از خواص هر فلز استفاده شده سوق میدهد.

مزایا ی استفاده

زیبا کاری

جلوگیری از خوردگی شیمیایی

برای افزایش مقاومت سطحی

افزایش مقاومت حرارتیا

فزایش رسانایی الکتریکی

هیچ محصولی یافت نشد.