الکتروموتور ضد انفجار

موتور ضد انفجار (Explosion Proof Electric-Motor) در صنعت با نام هایی مانند الکتروموتور ضد جرقه، الکتروموتور EX، الکتروموتور محیط های خطرناک (Hazardous Are) و غیره نیز شناخته می شود.

حروف نشان دهنده نوع حفاظت موتور، بافاصله بعد از EEx نوشته می شود شرح آن در ذیل می آید.

EExd.a

در این موتورهای ضدانفجار اگر جرقه یا احتراقی صورت می گیرد، به هیچ وجه به خارج الكتروموتور انتشار نمی یابد و باعث احتراق در محیط نمی گردد.

این موتورها دارای پوشش و پوسته ضخیمی می باشند و وزن آنها بیشتر از مدل های ضدانفجار مشابه دیگر  می باشد. محدوده كاری این موتورها در Zone1 و محیط های انفجاری خطرناک می باشد.
EExde.b

نشان دهنده این می باشد كه علاوه بر الكتروموتور، ترمینال آن نیز ضدانفجار  می باشد و از امنیت بالاتری برخوردار می باشد.
EExp.c

در این الكتروموتورهای ضدانفجار، محیط داخلی الكتروموتور توسط هوا یا یک گاز بی اثر تحت فشار قرار  می گیرد و بدین وسیله اتمسفر داخل موتور از اتمسفر خارجی جدا  می شود و احتمال بروز انفجار در محیط بیرونی كاهش  می یابد و یا از آن جلوگیری می شود.

EExn.d

به این موتورها ضدجرقه نیز می گویند و در ساخت آنها تمهیداتی لحاظ  می شود كه در هنگام كار در شرایط عادی و غیر عادی هیچگونه جرقه ای كه باعث احتراق اتمسفر انفجاری محیط گردد، نشود.

EExe.e

مشابه موتورهای EExn بوده كه تمهیدات سختگیرانه تری جهت بهبود در شرایط كاری آنها انجام گرفته است و این موتورها نیز در حوزه كاربرد دارند ولی در شرایط خاص در حوزه 1 نیز استفاده می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.