نمایش دادن همه 3 نتیجه

جهت انتخاب الکتروپمپ ها می بایست پارمترهایی مانند نوع سیال ٬ دمای سیال ٬ فشار و دبی مورد نیاز ٬ سایز ورودی و خروجی پمپ و متریال پمپ مشخص گردد.

انواع پمپ های صنعتی شامل:

  • الکتروپمپ سانتریفیوژ
  • الکتروپمپ کفکش
  • الکتروپمپ لجن کش
  • الکتروپمپ طبقاتی 
  • الکتروپمپ دنده ای
  • الکتروپمپ خانگی