نمایش دادن همه 2 نتیجه

ژنراتور

ژنراتور برق دستگاهی است که نیروی الکتریسیته و برق تولید کرده و از قطع فعالیت های روزانه یا اختلال در عملیات کاری پیشگیری می کند. ژنراتور ها به شکل های فیزیکی و الکتریکی برای کاربرد های مختلف در دسترس می باشند.

ژنراتور های برق از دو قسمت اصلی

مانند موتور (تولید انرژی مکانیکی)

ژنراتور (تولید انرژی الکتریکی) تشکیل شده است.

اجزای فرعی ژنراتور های برق شامل

  • مخزن سوخت
  • شاسی، سیستم خنک کننده
  • باتری
  • سیستم کنترل دستگاه
  • اگزوز یا سیستم خروج دود

انواع ژنراتور ها از نظر سوخت