نمایش یک نتیجه

برق صنعتی

برق صنعتی به استفاده از جریان برق سه فاز ورودی برای راه اندازی و کارکرد دستگاه ها و وسایل موجود در یک محیط گفته میشود.

انواع تجهیزات برقی

کاربرد برق صنعتی

از ابتدایی‌ترین کارها مثل خاموش و روشن کردن کلید الکتریکی سه فاز، با استفاده از کلید صفر یک گردان تا کنترل رله هوشمند یک موتور و تقسیم برق سه فاز ورودی به یک کارگاه، بین تجهیزات مختلف، در همگی نیاز به آشنایی با برق صنعتی، یا استفاده از یک تکنسین برق صنعتی داریم.