پمپ های طبقاتی

پمپ طبقاتی  و یا سانتریفیوژ که همان پمپ گریز از مرکز می باشد از جمله پمپ های دینامیکی است.  از انواع پمپ جابجایی غیر مثبت بوده که با چرخش پروانه، انرژی به سیال منتقل می گردد. در این پمپ ها انرژی از الکتروموتور گرفته شده و به سیال انتقال می یابد.

انواع

پمپ طبقاتی در دو نوع عمودی و افقی موجود است. در پمپ طبقاتی عمودی اجزا در طبقاتی بالای یکدیگر قرار گرفته اند اما در پمپ طبقاتی افقی اجزا بین مرحله ای کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

مزایا

  • صرفه اقتصادی
  • در دسترس بودن
  • طراحی ساده
  • فضای اشغالی کم
  • هزینه تعمیرات و نگهداری پایین
  • تنوع در جنس پروانه

هیچ محصولی یافت نشد.