نمایش یک نتیجه

تجهیزات پنوماتیک بر اساس فشار باد یا هوای فشرده کار می کند و شامل انواع تجهیزات دستی و برقی می باشد. 

تجهیزات پنوماتیک شامل موارد ذیل می باشد:

  • شیر دستی پنوماتیک Pneumatic Valve
  • شیر برقی پنوماتیک Pneumatic Solenoid Valve
  • واحد مراقبت پنوماتیک FRL Unit Pneumatic
  • اتصالات پنوماتیک Pneumatic Fitting
  • شلنگ پنوماتیک Pneumatic Hose