نمایش دادن همه 4 نتیجه

پنوماتیک

سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، سیستم هایی هستند که برای انتقال انرژی به روش سیال تحت فشار طراحی شده اند.

انواع

تجهیزات پنوماتیک بر اساس فشار باد یا هوای فشرده کار می کند و شامل انواع تجهیزات دستی و برقی می باشد.

تجهیزات پنوماتیک شامل موارد ذیل می باشد.

مزایای استفاده از سیستم های پنوماتیک

تمیز بودن این سیستم از مزایای آن نسبت به هیدولیک است.
ارزان و در دست رس بودن هوا
سیستم های پنوماتیک جرقه ایجاد نمی کنند و به این ترتیب کاربرد آن در محیط های انفجاری خطرناک نیست.
بازده بالا
افزایش نیرو
در سیستم های پنوماتیک برخلاف سیستم های هیدرولیک نیازی به خط برگشت سیال نیست، در واقع مخزن اصلی همان هوای آزاد است.