نمایش یک نتیجه

پیچ و مهره

پیچ‌، نوعی اتصال است که عمدتا از دو بخش بدنه رزوه شده و قسمت فوقانی که به آن گل‌ یا سر پیچ گفته می شود، تشکیل می شود. مهره‌، قطعات کمکی اتصالات است که عموما به شکل های چند ضلعی ساخته می‌شود.

انواع

انواع پیچ بر اساس جنس

پیچ و مهره در انواع متریال ها و سایز های مختلف تولید و قابل عرضه می باشد.

انواع پیچ از نظر آبکاری

یکی از ویژگی هایی که باعث ایجاد تفاوت بین پیچ و مهره های مختلف شده است، نوع آبکاری است. برخی پیچ و مهره ها آبکاری گالوانیزه دارند و برخی دیگر بدون این نوع آبکاری تولید می شوند. همان آبکاری گالوانیزه نیز خود انواع مختلفی دارد که در هنگام استعلام پیچ و مهره باید به آن توجه شود. از این منظر می توان پیچ و مهره را به دسته های زیر دسته بندی کرد.

  • پیچ و مهره بدون آبکاری گالوانیزه
  • پیچ و مهره گالوانیزه گرم
  • پیچ و مهره گالوانیزه سرد
  • پیچ و مهره داکرومات