نمایش دادن همه 3 نتیجه

شیرآلات پنوماتیک

شیر آلات پنوماتیک یکی از اجزای خط لوله می باشد که مسئول کنترل فشار، دبی و میزان هوایی  که در سیستم پنوماتیک محرکت می‌سازد. سیستم‌های پنوماتیک که برای انتقال قدرت به نیروی هوای فشرده وابسته میباشند را می‌توان در صنایع مختلف، از ابزارهای پنوماتیک گرفته تا موتورهای دیزلی استفاده می شود. بر اساس اجزای موجود در کاربری‌های مختلف و نوع سیستم پنوماتیک استفاده شده، می‌توان نوع شیرآلات پنوماتیک را انتخاب کرد.

انواع بر اساس عملکرد

جهت دار (Directional Control Valve)

این شیر به منظور تنظیم جهت استفاده می شود به این نحو که مسیر جریان با حرکت شفت باز و بسته می شود . شیرهای تنظیم جهت خود شامل دو نوع شیرهای قطع و وصل جریان ورودی و شیرهای یکسو کننده جریان ورودی می باشند.

کنترل فشار (Pressure Control Valve)

در شیرهایی که از یک سمت به مخزن متصل هستند از شیر کنترل فشار استفاده می شود به این دلیل که نیاز است میزان فشار مشخصی در سیستم ذخیره شود . با اتصال این نوع شیر به فنر و تنظیم فشار روی میزان مورد نظر ، و با اعمال فشار بر روی فنر شیر عمل تخلیه را تا زمان از بین رفتن فشار ادامه می دهد.

کنترل جریان (Flow Control Valve)

شیرهای تنظیم جریان با به کار بردن یک گلویی جریان مسیر را کاهش می دهند.