نمایش دادن همه 4 نتیجه

تجهیزات استخر

به طور معمول اغلب لوازمی که برای تجهیز یک استخر خانگی یا عمومی استفاده می شوند، مشترک و یکسان هستند و تنها تمایز آنها در نوع و مدل این وسایل خواهد بود. از نظر ساختاری، تجهیزات استخر به دو بخش لوازم اصلی و لوازم جانبی استخر قابل تفکیک هستند. لوازم اصلی، مجموعه تجهیزاتی هستند که وجود آنها برای احداث هر نوع استخری ضروری است.

انواع