رله

رله یک کلید هوشمند است که علاوه بر داشتن عملکرد اصلی یک کلید، دارای ویژگیهای دیگری نیز میباشد. که هدایت این کلید توسط یک مدار الکتریکی دیگر بصورتهای مختلفی چون مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی، الکترواستاتیک و … انجام میشود.

انواع

سنجشی

در زمینه سنجش عمل می کند. یعنی شما باید یک میزان خاص از حساسیت را برای آن تعریف نمایید تا رله در صورت مشاهده تخطی از آن میزان مشخص، شروع به واکنش نماید.

زمانی

این رله به تنهایی مورداستفاده قرار نمی گیرد و باید با تجهیزات دیگر در شبکه و یا مدارها همکاری کند.  با توجه به زمانی که برایش تعیین می گردد مسئول قطع و یا وصل مدار می باشد.

جهت یاب

یکی از عوامل مخرب در شبکه ها توان برگشتی می باشد.  توانایی تشخیص جهت توان و نیرو را دارد و با توجه به این عملکرد، می تواند قسمتی از شبکه را که دچار نقص و یا خطا شده است؛ از سایر قسمت ها ایزوله (جداسازی) نماید.

جامد

به این دلیل جامد نامیده می شود که در واقع هیچ قسمت مکانیکی ندارد و عملیات کلیدزنی درون آن توسط نیمه هادی ها صورت می پذیرد و همین عامل سبب شده تا طول عمر بالایی داشته باشد. از  حالت جامد در مداراتی که کلیدزنی بالایی دارند استفاده می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.