مشعل و دیگ

مشعل یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده دیگ بخار است و وظیفه حرارت دهی به آب را بر عهده دارد، در حالت کلی مشعل را بر اساس ظرفیت و نوع دیگ بخار انتخاب می‌کنند، یعنی ارزش حرارتی سوخت مایع و قدرت حرارتی دیگ را مورد ارزیابی قرار می‌دهند سپس مشعل مورد نظر را تهیه می‌کنند.

مشعل دو سوخته گاز و مایع

کنترل هوای احتراق اولیه و ثانویه نظیر مشعل های مایع سوز می باشد. وقتی که سوخت مشعل گاز باشد اتصال محور مشعل با پمپ سوخت قطع می گردد. شیر جریان گاز از طریق میکروسوئیچ که توسط سیستم اینترلوک بکار می افتد جریان سوخت مشعل را جدا می سازد. مقدار جریان گاز توسط شیر کنترل اندازه گیری می گردد.

کنترل هوا در مشعل های دیگ بخار

هنگامی که سوخت دیگ بخار گاز است، موتور تنظیم کننده سوخت مایع به کنترل دمپر هوای اولیه و ثانویه ادامه می دهد لیکن جریان تغذیه سوخت به پودر کننده توسط سوئیچ جدا کننده و قطع و میکروسوئیچ با سیستم اینترلوک به شیر گاز مربوط می گردد. اندازه گیری گاز توسط موتور تنظیم و کنترل مشعل صورت می گیرد و توسط یک سیستم تنظیم الکترونیکی کنترل می گردد.

مشعل دوسوخته گاز و مایع

گاز بایستی از منبع اصلی به سیستم گاز دیگ از طریق شیر، تحت فشار معین وارد گردد. فشار گاز منبع اصلی کمتر از مقدار لازم می باشد. مصرف کنندگان دیگ باید یک دستگاه بالابرنده فشار گاز لوله تغذیه قرار دهند تا فشار گاز با فشار مورد نیاز وارد سیستم گازی دیگ گردد. پس از عبور از شیر عبور جدا کننده اصلی وارد دستگاه تنظیم کننده می شود و از آن طریق شیرهای قطع اتوماتیک گاز مربوط به هیدروموتور وارد دستگاه کنترل فشار و بالاخره از طریق شیر های دستی قطع کننده گاز وارد مشعل می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.