نمایش یک نتیجه

 کنترل ولو

کنترل ولو ها همانطور که نامشان نیز مشخص می باشد برای کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. شیرهای کنترل اتوماتیک بوده و عملگر آن ها در یکی از سه نوع الکتریک، هیدرولیک و یا پنوماتیک می سازند.

کنترل ولو، که اغلب به آنعنصر کنترل نهاییگفته می شود، یک بخش مهم برای هر حلقه کنترل است، زیرا کار فیزیکی انجام می دهد و عنصری است که به طور مستقیم روی فرآیند تأثیر می گذارد. 

ویژگی اصلی کنترل ولو ها، این است که این شیرها اتوماتیک بوده و عملگر آن ها در یکی از سه نوع الکتریک، هیدرولیک و یا پنوماتیک تولید می شود. این یعنی کنترل ولو ها در دسته شیر های خودکار قرار دارند. 

شیر کنترل جهت کنترل جریان سیال در مسیر عبور جریان قرار داده میشود. این شیر به طور اتوماتیک و معمولا با فشار هوا کار می کند (فرمان های این نوع شیرها ممکن است برقی و یا هیدرولیکی نیز باشد). 

 حرکت خطی 

شیر هایی که بندآور آن ها با حرکت خطی سبب کنترل جریان می شود، دارای ویژگی های خاصی بوده و همچنین برای جریان ها و سیالات با خصوصیات مشخص کاربرد دارند.

حرکت دورانی

نحوه حرکت بند آور آن به هنگام چرخش دستگیره شیر متفاوت است. ویژگی های این نوع شیر کنترل و جریان سیال جاری در آن بدین صورت است.

دارای مسیر است Stream Lined

در دسته شیر های High Recovery قرار می گیرد

دارای ظرفیت بیشتری نسبت به شیر خطی است.

سایش و خوردگی در این نوع شیر کمتر است.

می توانند برای سیالاتی که دارای گل و لای هستند استفاده شوند.