نمایش یک نتیجه

سنسور ها جز تجهیزات پر مصرف و جانبی در تاسیسات کنترلی می باشد .

انواع سنسور ها شامل:

  • سنسور گاز یا دتکتور گاز 
  • سنسور حرکتی یا میکروسوئیچ
  • سنسور وزن یا لودسل
  • سنسور حرارت 
  • سنسور فشار