روشنایی صنعتی

کیفیت و صرفه‌جویی از پارامترهای اصلی روشنایی محیط‌های صنعتی هستند. توزیع و رنگ نور مناسب از ایجاد سایه و خیرگی و از ایجاد حوادث احتمالی ناشی از نور نامطلوب در محیط‌های صنعتی جلوگیری به عمل می‌آورد. روشنایی مکان‌های صنعتی را می‌توان به دو بخش روشنایی عمومی که شامل محیط بیرونی و داخلی می‌شود و روشنایی موضعی در قسمت‌هایی که نیاز به نور بیشتری دارند همانند خطوط مونتاژ  تقسیم‌بندی نمود.

لامپ‌ها و چراغ‌های مورد استفاده در روشنایی مکان‌های صنعتی

لامپ‌ها و چراغ‌های مورد استفاده در بخش صنعتی عبارتند از

  • لامپ‌های گازی
  • چراغ‌های سیلندری داخلی
  • چراغ‌های خیابانی و پروژکتور LED جهت محوطه بیرونی
  • چراغ‌های سوله‌ای و لامپ‌های فلورسنت
  • و گازی جهت روشنایی داخلی و موضعی

هیچ محصولی یافت نشد.