نمایش دادن همه 27 نتیجه

زانوجوشی فولادی از انواع لوله های فولادی می باشد و یک وسیله ای برای اتصال لوله ها و تغییر مسیر لوله های فولادی است. متداول ترین انواع لوله زانوجوشی فولادی از نظر شکل تولید عبارتند از: زانو ۴۵ درجه، زانو ۹۰ درجه، زانو ۱۸۰ درجه.

زانو جوشی در زاویه های مختلفی استفاده می شود که استفاده از هر کدام بسته با نیاز ما و جهت قرارگیری لوله بستگی دارد. لوله زانوجوشی به دو روش تولید می شود. انواع روش روش های تولید زانوجوشی عبارتند از: تولید زانوجوشی به روش نورد سرد و تولید زانوجوشی به روش نورد گرم.