نمایش 1–24 از 59 نتیجه

شیر اطمینان

شیر اطمینان همان طور که از اسمش مشخص است همانند سوپاپ اطمینان برای اطمینان از بالا نرفتن فشار خط بیش تر از حد مجاز تعیین شده استفاده می شود، در خطوط صنعتی از سفتی ولو به سوپاپ اطمینان هم نام برده می شود، شیر اطمینان یکی از شیرآلات صنعتی می باشد که وظیفه تنظیم و کاهش و ثابت نگهداشتن فشار خط را .عهده دار می باشد.

هر کدام از این سیستم‌ها برای عمل کردن نیازمند منبع تغذیه‌ای مانند الکتریسیته یا هوای فشردهمی باشند.
این شیر باید این قابلیت را داشته باشد که در هر زمانی به درستی کارایی داشه باشند، مخصوصاً هنگام فقدان برق که کنترلرهای سیستم از کار می اندازد. بنابراین تنها منبع تغذیه شیر اطمینان، سیال موجود در سیستممی باشد.
زمانیکه موقعیتی رخ می‌دهد که باعث افزایش فشار خطرناک در سیستم یا مخزن می‌شود، شیر اطمینان تنها وسیله‌ای امی باشد که می‌تواند از ایجاد یک فاجعه جلوگیری به عمل آورد. از آنجایی که قابلیت اطمینان مستقیماً با پیچیدگی شیر مرتبط است، بسیار مهم می باشد که طراحی شیر اطمینان تا حد ممکن ساده باشد.