نمایش 1–36 از 64 نتیجه

ابزار دقیق بر اساس پارمترهایی مانند فشار٬ دما٬ سطح٬ فلو٬ لرزش٬ وزن و … تعریف می شود. 

تجهیزات ابزاردقیق بر اساس پارامتر فشار :

  • فشار سنج یا پرشر گیج Pressure Gauge
  • سوئیچ فشار یا پرشر سوئیچ Pressure Switch
  • ترانسمیتر فشار یا پرشر ترانسمیتر Pressure Transmitter

تجهیزات ابزاردقیق بر اساس پارامتر دما :

  • دماسنج یا ترمومتر Thermometer
  • ترموکوپل Thermocouple
  • ترانسمیتر دما Temperature Transmitter

تحهیزات ابزاردقیق بر اساس پارامتر سطح :

  • سطح سنج یا لول گیج Level Gauge
  • سوئیچ سطح یا لول سوئیچ Level Switch
  • ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر Level Transmitter