نمایش دادن همه 4 نتیجه

توپی انسداد لوله

استاپر یا توپی انسداد برای مسدود کردن یا تست لوله کشی در فشار های ۱.۵ و ۲.۵ و ۶ بار فشار برای سیال های مختلفی مثل آب و فاضلاب، نفت، گاز و غیره با مدل های توپی انسداد استوانه ای، مخروطی یا هسته فلزی برای کاربری های مختلف استفاده می شوند.

توپی انسداد استوانه ای در سه نوع مختلف تولید می گردد

  •  نوع بای پس دار آن برای مسدود کردن خطوط لوله آب و فاضلاب با فشار سیال بالا استفاده می شود تا زمانی که فشار سیال پشت توپی از حد مجاز خارج شد از طریق بای پس سیال به منطقه دیگری منتقل شود.
  • توپی انسداد استوانه ای از نوع کوتاه در مسدود کردن لوله های دوار شبکه های آب و فاضلاب استفاده می گردد. بدنه آن از جنس لاستیک فشرده بوده و آب بندی مناسبی در لوله ها انجام می دهد.
  • توپی انسداد استوانه ای نوع معمولی جزء پر کاربرد ترین مسدود کننده ها در خطوط لوله آب و فاضلاب می باشد که برای مسدود کردن موقتی در شبکه استفاده می شود.

کاربرد توپی انسداد

انسداد شبکه فاضلاب

ایجاد مجرای کنارگذر در شبکه فاضلاب در هنگام حوادث

تست آبندی لوله های فاضلاب