دنده کاری

دنده زنی که نام دیگر آن کله زنی می باشد؛ نوعی از حرکات رفت و برگشتی ابزار برشی است، که در جهت عرض دندانه چرخ دنده صورت می گیرد. این ابزار رفت و برگشتی شکل و شمایلی همانند شانه دنده یا چرخ دنده معمولی دارد. تیغه های چرخ دنده ای در فرایند دنده زنی، باعث به وجود آمدن دندانه ها میشود.

ویژگی ها

کله زنی، یکی از روش های چرخ دنده تراشی است که در طول آن قطعه مورد نظر به صورت ثابت بسته میشود و دستگاه تراش با حرکت رفت و برگشتی خود، دندانه هایی را بر روی قطعه ایجاد می کند. از این روش بیشتر برای ساخت هزار خاری استفاده میشود. فرآیند تولید چرخنده به این منظور است که در آن هر دو چرخنده با یکدیگر درگیر میشوند.

هیچ محصولی یافت نشد.