میلگرد استیل

میلگرد استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل می باشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود.

میلگرد استیل و انواع آن

این میلگرد به طور کلی به ۴ دسته تقسیم بندی می شود.

بگیر

نگیر

نسوز آلیاژی

کاربردها

این میلگرد در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد ، این محصول به عنوان هم زن مورد استفاده است.

در تولیدات روغن نیز میل گرد استیل کاربرد دارد.

تولیدات نفت و گاز و پترو شیمی جز صنایع دیگری است که میلگرد استیل در آن مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.