نمایش یک نتیجه

اتصالات پنتوماتیک

اتصالات پنوماتیک برای متصل کردن قطعات مختلف سیستم پنوماتیک، شلنگ ها و لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت به اتصالات هیدرولیکی از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار است. به همین خاطر در حین متصل کردن قطعات در سیستم های پنوماتیک، فشار کمتری بر روی اتصالات و قطعات وارد می گردد.

قطعات

شلنگ

وظیفه اصلی شلنگ ها کمک و ایجاد شرایط مناسب برای حرکات قطعات می باشداز انعطاف بالایی برخوردارند اما بعد از گذشت زمان به تعویض نیاز خواهند داشت. در صورت فرسودگی شلنگ حتما به تعویض آن اقدام شود.

لوله

لوله ها به دلیل جنس جامد آنها  دارای ظاهری سفت و سخت می باشند.

پیپ

پیپ ها نیز مانند لوله ها از جنس جامد می باشند ودارای ظاهری سخت می باشند . پس طبیعی است که نسبت به شلنگ ها از انعطاف کمتری برخوردارند.

کاربرد

برای اتصال از اتصالات پنوماتیک و برای تغییر فشار هوای ورودی و یا تغییر جهت آن از اتصالات مینیاتوری کمک گرفته می شود. فیتینگ پنوماتیک به عنوان ابزارهای دقیق در کنترل مدنظر قرار می گیرند.