نمایش یک نتیجه

تجهیزات هیدرولیک که بر پایه فشار روغن هیدرولیک طراحی می شوند در سیستم های که نیاز به قدرت بالا جهت حرکت تجهیزات مورد نیاز است استقاده می شود. 

تجهیزات هیدرولیک شامل

  • شیر هیدرولیک Hydraulic valve
  • شیر برقی هیدرولیک Hydraulic Soneloid Vlave
  • پمپ هیدرولیک Hydraulic Pump
  • هیدروموتور Hydromotor
  • اتصالات هیدرولیک Hydraulic Fitting