نمایش دادن همه 34 نتیجه

سینی کابل و نردبان کابل تجهیزاتی هستند که جهت تهیه آنها می بایست به پارمترهای مختلفی توجه و بر اساس آنها موارد را انتخاب کرد.

پارامترهای های انتخاب سینی کابل

  • عرض سینی کابل به سانتیمتر یا میلیمتر W
  • ارتفاع دیواره سینی کابل یا پهنای سینی کابل به میلیمتر یا سانتیمتر H
  • طول شاخه سینی کابل به متر L
  • ضخامت ورق سینی کابل به میلیمتر T
  • موارد دیگر مانند درب دار بودن یا بدون درب بودن 
  • پانچ دار بودن و یا بدون پانچ دار بودن 

گالوانیزه گرم٬ گالوانیزه سرد٬ آلومینیومی٬ استیل و یا رنگ شده نیز قابل سفارش گذاری می باشد.