نمایش یک نتیجه

تله بخار

تله بخار نوعی شیر اتوماتیک می باشد که گازهای متراکم و غیر متراکم را فیلتر می سازد و اجازه رهایی بخار را نمی دهد.

ویژگی ها

حذف کندانس

باید به کندانس اجازه عبور بدهد و بخار را در فرآیند نگه داری سازد. اگر انتقال حرارت خوب برای فرآیند حیاتی باشد بنابراین کندانس باید فوراً با دمای بخار تخلیه شود. نشت بخار در این نقطه باعث ناکارآمدی سیستم شده و کاملاً غیر اقتصادی است.

تخلیه هوا

هنگام راه اندازی کارخانه، سیستم لوله‌کشی پُر از هوا می‌شود که در صورت عدم تخلیه میزان انتقال گرما کاهش پیدا کرده و مدت زمان گرم شدن طولانی‌تر می‌شود. هنگام راه‌اندازی با همان سرعتی که هوا از داخل لوله‌ها تخلیه می‌شود، بخار داخل سیستم لوله‌کشی می‌گردد.

بهره وری انرژی

زمانیکه الزامات اساسی تخلیه هوا و کندانس گازی در نظر گرفته شد، باید به ” بهره‌وری انرژی ” توجه کرد. تله بخار باید مصرف بخار ناچیزی داشته باشد. باید اطمینان حاصل کرد که با بخار خشک و تمیز پُر شود.

قابل اطمینان

تجربه نشان داده که یک تله بخار خوب باید قابل اطمینان نیز باشد، یعنی با کمترین رسیدگی، عملکردی بهینه داشته باشد.