بیمتال

یک بیمتال وسیله ای است که یک موتور الکتریکی را در مقابل اضافه بار و خطای فاز محافظت می کند. بی متال اضافه بار موتور را احساس می کند و بنابراین توان عبوری به سوی موتور را قطع و بنابراین آن را از گرمایش بیش از حد و آسیب های گسترده محافظت می کند. جدا از اضافه بار بیمتال می تواند موتور را در مقابل خطای فاز و عدم تعادل فاز هم محافظت نماید.

بخش های یک بی متال

ترمینال ها

ترمینال های L1 و L2 و L3 ترمینال های داخلی هستند که می توانند به طور مستقیم روی کنتاکتور سوار شوند. منبع تغذیه موتور را می توان به ترمینال های T1 و T2 و T3 متصل نمود.

تنظیم رنج جریان

یک دستگیره دوار بر روی رله اضافه بار وجود دارد. با استفاده از این دستگیره جریان نامی موتور می تواند تنظیم شود. جریان را می توان بین حد پایین و بالای جریان ارائه شده تنطیم کرد. در خصوص رله بی متال الکترونیکی یک دکمه اضافی نیر برای انتخاب کلاس وجود دارد.

دکمه ی ریست
یک دکمه ریست نیز روی بی متال وجود دارد که بیمتال را بعد از تریپ و از بین رفتن خطا ، ریست می کند.

انتخاب ریست دستی یا اتوماتیک 
توسط دکمه انتخاب ریست دستی یا اتوماتیک ما می توانیم انتخاب کنیم که ریست بی متال بعد از تریپ به صورت دستی یا اتوماتیک باشد اگر تنظیم اتوماتیک صورت گیرد ریست از راه دور بیمتال امکان پذیر خواهد بود.

کنتاکت کمکی
بی متال با دو عدد کنتاکت کمکی ارائه می شود ، یک عددNO (97-98) و دیگری NC( 95-96 ).کنتاکت NO برای سیگنال تریپ هست و کنتاکت NC برای قطع ارتباط کنتاکتور می باشد. کنتاکت های NC باید قابلیت جابجایی مستقیم سیم پیچ کنتاکتور را داشته باشند.

دکمه ی تست
با استفاده از دکمه تست می توانید سیم کشی کنترل را آزمایش کنید.

هیچ محصولی یافت نشد.