کلرزن

کلرزن ، کلریناتور ، دستگاه یا پکیج تزریق کلر اعم کلر زن مایع یا گازی بعنوان پر کاربردترین پکیج تزریق مواد شیمیایی شامل مجموعه تجهیزاتی است. این دستگاه با استفاده از دوزینگ پمپ (پمپ تزریق) مقدار معینی کلر جهت کاربردی مشخص به یک مخزن، و از آنجا به سیال یا فضای مورد نظر به منظور از بین بردن بو ، باکتری ها و ویروس ها تزریق می کند.

انواع دستگاه کلرزن

کلریناتور گازی

در دستگاه کلریناتور گازی، ابتدا کلر تحت دمای بالا و فشار پایین به مایع و سپس بوسیله تبخیر کننده به گاز تبدیل می شود. گاز کلر درون کپسول مخصوص نگهداری می شود و بوسیله دوزینگ پمپ به سیستم برای ادامه روند ضدعفونی و میکروب زدایی آب تزریق می گردد و در نهایت انژکتور، گاز کلر را از طریق کپسول و با استفاده از کلریناتور به آب تزریق می نماید.

پکیج تزریق کلر مایع

در سیستم کلر زن مایع به آب از طریق پمپ تزریق یا دوزینگ پمپ کلر تزریق می شود، هیدروکلرید سدیم و کلسیم به حالت مایع هستند و برای تزریق به آب از هیپوکلریناتور استفاده می شود.

فواید کلر در تصفیه فاضلاب با سیستم کلر زن

ضد عفونی
کنترل بو و جلوگیری از سستی
کمک به برداشتن تفاله و چربی
کنترل انبوه لجن فعال
از بین بردن سیانیدها و فنل ها

هیچ محصولی یافت نشد.