اورینگ

یه واشر مکانیکی با سطح مقطع O شکل که خواهیم توانست به صورت استاتیک و داینامیک مورد  استفاده  قرار بدهیم.  از رایج ترین واشرها در طراحی ماشین می باشدکه  نصب بسیار آسانی و می توانند  ده ها مگاپاسکال (هزاران اسب بخار )را  متحمل بشوند . اورینگها را به وسیله اکستروژن، قالب گیری تزریقی، قالب گیری فشار یا قالب بندی انتقالی به تولیدمی رسانیم.

اورینگها را می توان به وسیله اکستروژن، قالب گیری تزریقی، قالب گیری فشار یا قالب بندی انتقالی به تولید برسانیم.

کاربرد

طراحی موفق برای به کاربردن اُرینگ مستلزم نصب مکانیکی صحیح می باشد که بتوانیم تغییر شکل و دفرمگی اورینگ را پیش بینی و فشارمکانیکی وارد شده بر سطوح اُرینگ که با سیال در تماس  باشند محاسبه می گردد. تا زمانیکه فشار سیال از فشار محل اتصال O-ring بیشتر نباشد عمل آببندی به خوبی صورت میپذیرد.

فشار سیال به صورت یک نواخت بر روی سطح اورینگ که غیر قابل فشرده شدن می باشند منتقل می سازد و فشار سطح هم زمان با فشار فزاینده بالا خواهند رفت.

بنابراین اُرینگ تا زمانی که از لحاظ مکانیکی درست نصب شده باشد به خوبی آببندی را  به انجام  می رساند. عمده ترین دلیل عدم آب بندی خوب اورینگها بیرون آمدگی قسمت های جفت شده می باشند. درزگیر برای ایجاد یک نقطه تماس بین اُرینگ و سطوح آببندی طراحی می شوند. این مسئله مسبب  فشار موضعی زیادی خواهد بود.

هیچ محصولی یافت نشد.