هاش

هاش تیرآهن بال پهن یا IPB ،یکی از انواع تیر آهن های موجود تیر آهن هاش یا تیرآهن بال پهن می باشد.

 ویژگی ها

تحمل کشش از هر دو جهت و استحکام بیشتر آن نسبت به تیرآهن های معمول اشاره کرد به طوری که در دسته مقاوم ترین تیر آهن ها در برابر ارتعاشات زلزله قرار گرفته است.

این نوع محصول از نظر وزنی سبک تر از انواع دیگر است و اندازه بال با ارتفاع برابر است. مقاطع آن ساده می باشد و به عنوان ستون در تیرها و خرپاها استفاده می شود.به خاطر نوع شکل ظاهری این محصول یعنی جان و بال عریض آن و شباهت آن به H به نام تیرآهن هاش نیز شناخته می شود.

کاربرد

و در صنایعی مانند پل سازی، برج سازی، سد سازی و صنایع مشابهی که نیاز به مقاومت بیشتری دیده می شود مورد استفاده قرار می گیرند. از هاش می توان در ساخت ستون ها و به عنوان تکیه گاه های عمودی استفاده کرد. از هاش برای ساخت خرپا و تیر نیز استفاده می گردد.

 

هیچ محصولی یافت نشد.