نمایش 1–24 از 33 نتیجه

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن ( Pressure Reducing Valve ) به وسیله ای گفته می شود که وظیفه کاهش فشار سیال را داراست.

فشار سیال عبوری از آن را کم کرده و همچنین برای ثابت نگه داشتن فشار در خروجی شیر استفاده می شود، در نتیجه فشار خروجی سیال از فشار ورودی آن کمتر می باشد. شیرهای فشار شکن به طور خاص جهت کاهش فشار آب ورودی به شبکه طراحی شده اند.

 انواع عملکرد شیر فشار کن

این شیر ها از نظر نوع عملکرد به دو دسته عملکرد مستقیم و عملکرد پایلوت دار می باشند. از نظر سیال کاری نیز به دو دسته هیدرولیکی و پنوماتیک تقسیم می شوند.

مستقیم

این نوع شیر یک المان حساس برای کاهش فشار دارد که به طور مستقیم شیر را به کار می اندازد. این شیر ساختمان ساده کوچکی دارد و دارای وزن کمی می باشد و برای کنترل جریان های کم فوق العاده می باشد.

پایلوت

به کاهش فشار حساس می باشد و به طور مستقیم شیر را به کار می اندازد. شیر اصلی توسط فشار کاری پایلوت کنترل و به کار می افتد.